dnes je 16.6.2019
Input:

Kategorizace prací a uvádění H-vět u chemických látek - odpověď právníka

8.10.2018, , Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Jednou z náležitostí žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci jsou údaje o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek.

Do jakých podrobností je zapotřebí tyto údaje vypisovat? Setkal jsem se, že

Partneři