dnes je 30.5.2024

Input:

Kdy žádat o povolení k nakládání s nebezpečnými odpady

1.7.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědi na dotazy z vašich řad.

Dotaz č. 1:

Dotaz ohledně olověných tělísek, která se již po 1. 7. 2005 nesmějí používat k vyvažování kol automobilů.
1. Nepotřebné nepoužité zásoby - materiál - olověná tělíska: předáme jednorázově do sběrny - je hodnoceno jako odpad? Již dále nebudeme nakupovat.

2. Ze starých kol budou zákazníkům odstraňovány, shromažďovány a předávány k využití. Nebo se jedná o nebezpečný odpad. Musí se žádat o povolení ke shromažďování?

Ad 1) Předáváte-li olověná tělíska do sběrny, tj. oprávněné osobě ke sběru nebo výkupu odpadů, zbavujete se jich v souladu s § 3 odst.1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a tělíska jsou tedy odpadem, když zatím nebyla použita.

Ad 2) Pokud budete ze starých kol zákazníkům použitá tělíska odstraňovat a opět je předávat do zařízení ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění odpadů je shromažďování před jejich předáním oprávněné osobě nakládáním s odpady. O souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady jejich původce žádat nemusí, protože olovo jako kov není nebezpečným odpadem. Elementární olovo je nebezpečné v plynném skupenství. Nebezpečným odpadem jsou některé sloučeniny olova. Vzhledem k tomu, že na povrchu olověných tělísek může být zoxidovaná vrstva – oxidy olova, které za nebezpečné považovány jsou, doporučuje se setřít před nakládáním s tělísky jako s odpadem povrchovou vrstvu vhodným materiálem (hadry) a tyto poté shromažďovat jako nebezpečný odpad – k tomu však původce musí mít souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.

Dotaz č. 2:

Vztahuje se zákon o prevenci havárií také na vojenské sklady např. pohonných hmot, nebo jiných nebezpečných chemických látek na které se zákon vztahuje?

V § 1 odst. 3 je uvedeno, že zákon o prevenci havárií se nevztahuje v plném rozsahu vojenské objekty a vojenská zařízení, na která se vztahuje zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 224/1999 Sb. Uvedený postup je v souladu se směrnicí Rady 96/82/ES o řízení nebezpečí vzniku závažných havárií zahrnujících nebezpečné chemické látky. Bezpečnost vojenských objektů je zajištěna jiným způsobem.

Dotaz č. 3:

Omezuje zákon o prevenci havárií také důsledky domino efektů?

Zákon o prevenci havárií v poslední novele rozšířil základní pojmy novou definici domino efektu. Definuje domino efekt jako možnost zvýšení

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...