Zatřídění dokumentu
Typ informace
Aktuálnost
  • Garance aktuálnosti

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Legislativa nanomateriálů v rámci EU, ochrana životního prostředí

8.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.9.4 Legislativa nanomateriálů v rámci EU, ochrana životního prostředí

prof. RNDr. Pavel Danihelka

Ochrana životního prostředí

Příslušné evropské právní předpisy pro životní prostředí se v tomto kontextu týkají zejména integrované prevence a omezování znečištění, ale také nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek podle směrnice 2012/18/EU (SEVESO III) o prevenci závažných havárií transponované jako zákon č. 224/2015 Sb. a také rámcové směrnice o vodě a řadě směrnic o odpadech.

Směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC – směrnice Rady 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění; Úř. věst. L 24,

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Envi profi
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@enviprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

  • Více dokumentů z oblasti podnikové ekologie.
  • Každý měsíc nové nebo aktualizované články
    psané autorským týmem.
  • Právní předpisy v konsolidovaném znění.
  • Garance aktuálnosti a správnosti.
  • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
  • Bezplatný odpovědní servis.

 


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: