dnes je 18.7.2024

Input:

Metodický pokyn odboru odpadů MŽP č. 7 k odběru vzorků z "maloolejových vypínačů vysokého napětí za účelem inventarizace zařízení s PCB dle § 26, 27 a 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

28.4.2003, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3.1 Metodický pokyn odboru odpadů MŽP č. 7 k odběru vzorků z „maloolejových vypínačů“ vysokého napětí za účelem inventarizace zařízení s PCB dle § 26, 27 a 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

1. Úvod

Olej ve vypínačích degraduje podstatně rychleji než v jiných elektroenergetických zařízeních a na základě ztráty kvalitativních parametrů je nutná jeho výměna v intervalu 1 - 5 let (např. podle počtu vypnutí, doporučení výrobce). Na rozdíl od zařízení s kombinovaným izolačním systémem (olej-pevná izolace na bázi celulózy), kde při výměně zůstává určitá část oleje v pevné izolaci, lze vypínač vypustit téměř „do sucha". Před naplněním vypínače novým olejem je třeba komoru vyčistit a vysušit. Těchto skutečností (častá výměna oleje a minimalizace zbytků původní náplně v zařízení) by bylo možno využít pro další možnost optimalizace počtu analytických stanovení při zachování všech technických atributů, vyžadovaných příslušnými právními předpisy.

Za účelem minimalizace nákladů inventarizace se stanoví některé změny ve standardních metodikách odběrů provozních kapalin u vybraných zařízení. Takovým zařízením, u nichž lze minimalizovat množství odběrů vzorků (a tím i analytických stanovení) je trojfázový maloolejový vypínač, který má oddělenou olejovou náplň v každém ze tří pólů o obsahu většinou mírně převyšující limitní objem (5 litrů) stanovený zákonem. Vzhledem k malému množství oleje v jednotlivých pólech a běžné technologii plnění vypínače lze důvodně předpokládat, že olejová náplň všech 3 pólů je shodná.

Podle platné legislativy je však třeba inventarizovat každý pól zvlášť (a tedy i provádět odběr vzorku a jeho analýzu), což u většího množství těchto zařízení znamená významný nárůst nákladů.

2. Účel metodického pokynu

Metodický pokyn se vydává za účelem stanovení metodického postupu odběru vzorků olejových náplní z „maloolejových vypínačů" vysokého napětí. Je určen pro osoby, které byly certifikovány podle ČSN 45013 pro odběry vzorků za účelem evidence zařízení a látek s obsahem PCB dle vyhlášky MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB a splňují odbornou způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

Odběry vzorků budou probíhat pro účely evidence zařízení s obsahem PCB dle § 26, 27 a 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v souladu s vyhláškou MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB.

3. Předmět metodického pokynu

Metodický pokyn se vztahuje na všechny „maloolejové vypínače" napěťové hladiny vysokého napětí (tj. 3, 6, 10, 22 a 35 kV). Zejména se jedná o následující typy vypínačů tuzemské výroby:

  • typ HG a HL - výrobce EJF Brno,

  • typ VMA, VMC a VMG - výrobce ČKD

a dále:

  • typ VEB, VEC a VEG - výrobce ČKD.

Poznámka:
Jedná se také o expanzní vypínače původně plněné speciální kapalinou - Expansinem. U některých vypínačů byl Expansin z důvodu ukončení výroby nahrazen minerálním izolačním olejem. Vypínače s původní expansinovou náplní není třeba prověřovat na možný obsah PCB (výskyt PCB/PCT v této kapalině není odůvodněný). K vypínačům, u nichž došlo k výměně Expansinu za minerální olej, je třeba přistupovat jako k ostatním vypínačům plněným olejem.

Tento metodický předpis se nevztahuje na vypínače napěťové řady velmi vysokého napětí, tj. napětí 110 kV a více.

Metodický pokyn popisuje certifikovaným osobám odběr vzorků z „maloolejových vypínačů" pro účely inventarizace zařízení s PCB a je navržen

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...