dnes je 21.4.2024

Input:

Ministrům se nelíbí návrh legislativy o recyklaci

26.10.2009, Zdroj: EurActiv.cz (www.euractiv.cz)

Na setkání v Lucemburku debatovali ministři životního prostředí o navržené změně směrnic o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) a o omezení používání některých nebezpečných látek (RoHS).

Souvislosti:

Evropská komise odhaduje, že každý Evropan v současnosti vyprodukuje ročně asi 17-20 kg elektroodpadu. K elektroodpadu se počítají například staré televizory, počítače, mobilní telefony či ledničky. Směrnice EU o odpadu z elektrických a elektronických spotřebičů (WEEE-Waste from Electrical and Electronic Equipment) z roku 2003 měla za cíl zvýšit míru jejich recyklace a opětovného využití. Směrnice ale pro svou komplikovanost a nákladnost nikdy nevstoupila v platnost.

Směrnice WEEE je doplněna o směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek (RoHS). Nebezpečné látky jsou v elektronických zařízeních často obsaženy a při ukládání takového odpadu na skládkách by mohly prosakovat do vodních zdrojů.

V prosinci 2008 přišla Komise s návrhem obě směrnice novelizovat. Jedním z důvodů byly nejasnosti ohledně výrobků jmenovaných směrnicí WEEE a jejich kategorizace. Nyní je působnost obou dokumentů určena definicemi a dodatky obsaženými ve směrnici WEEE, která určuje kategorie spotřebičů a příklady některých výrobků. Směrnice RoHS je založena na článku 95 Smlouvy o EU (o harmonizaci vnitřního trhu), kdežto WEEE stojí na článku 175 (o životním prostředí). Aby došlo ke sladění obsahu obou dokumentů, Komise navrhuje přesunout příslušné dodatky z WEEE do RoHS, přičemž by byl zachován současný právní základ obou směrnic.

Komise argumentuje tím, že pokud by se působnost obou směrnic harmonizovala v rámci směrnice WEEE, bylo by do ní třeba zavést dvojí právní základ. Podobného efektu lze prý ale docílit odkazem na působnost ve směrnici RoHS, která již ostatně harmonizaci působnosti řeší.

Témata:

Ministři životního prostředí včera v Lucemburku prohlásili, že vytvoření závazných seznamů elektroniky určené k recyklaci, které navrhuje Komise, omezí možnosti evropských zákonodárců sledovat rozvoj trhu v takto inovativní oblasti.

Členské státy se postavily harmonizaci seznamů výrobků

Většina národních delegací se postavila

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...