Polovina uhlíku je v lesích vázána v půdě, druhá ve stromech. A pokud se vykácí,