Zatřídění dokumentu
Typ informace
Aktuálnost
  • Garance aktuálnosti

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Na Nový rok nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích

10.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. ledna 2018 nabyla účinnosti vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Účelem novelizace byla především transpozice směrnice Komise (EU) 2015/1787  ze dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES  o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Nová právní úprava nicméně reflektuje také stávající problémy s kvalitou dodávané pitné vody v České republice, kdy praxe ukázala, že provádění kontroly

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@enviprofi.cz
 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: