dnes je 12.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Náležitosti oznámení o přeshraniční přepravě

20.8.2004, Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Oznámení a jeho náležitosti se podávají Ministerstvu životního prostředí ČR v jazyce českém, slovenském nebo anglickém, nebo s úředně ověřeným překladem do některého z těchto jazyků.

PŘEPRAVA ODPADU K VYUŽITÍ Z ČR DO JINÉHO STÁTU EU

1. Při oznamování vyplní oznamovatel nákladní list. V nákladním listu oznamovatel předloží informace týkající se zejména (v případě nedostatku místa ve formuláři připojí příslušnou informaci v příloze):

a) původu, složení a množství odpadů určených k využití, doložené analýzou. Analýza se nevyžaduje, souhlasí-li s tím dotčené příslušné orgány.

b) jedná-li se o případ podle čl. 2 písm. g) bodu ii), totožnosti původce odpadu a v případě odpadů z různých zdrojů i podrobný soupis

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Typ informace
Zdroj:

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...