dnes je 12.12.2019
Input:

Návrhy nových odpadových směrnic - základ balíčku oběhového hospodářství

30.5.2018, Zdroj: ENVIprofi, Úřední věstník Evropské unie

Rada EU přijala revidovaný balíček předpisů pro oběhové hospodářství, který zahrnuje balíček předpisů o odpadech složený ze čtyř legislativních návrhů.

Tento balíček řeší problémy životního prostředí s nadnárodním dopadem, včetně důsledků nevhodného nakládání s odpady pro emise skleníkových plynů, znečištění ovzduší a vyhazování odpadků, a to i v mořském prostředí. Zajišťuje, že cenný materiál

Partneři