dnes je 19.6.2019
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

(ne)BEZPEČNÝ svět chemie

11.12.2018, Zdroj: VÚBP, v.v.i. (www.vubp.cz)

Mezi časté úrazy dětí patří otravy, popáleniny (vč. chemických) nebo poleptání.Příčinou těchto závažných důsledků jsou právě chemické látky. Chemické látky jsouvšude kolem nás a v každém výrobku, který kupujeme. Jsou užitečné, ale zároveň i nebezpečné. Téma nebezpečnosti chemických látek je tématem další z dětských výtvarných soutěží pro žáky základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a děti z dětských domovů.

Děti by se neměly dostávat do styku s chemickými výrobky, a už vůbec ne s těmi, které podle nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí klasifikujeme jako nebezpečné chemické látky. Právě vzhledem ke škodlivým účinkům nebezpečných chemických látek a obecně k rizikům, která

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Typ informace

Partneři