Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela "emisní" vyhlášky č.415/2012 k zákonu o ochraně ovzduší

12.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.2
Novela „emisní” vyhlášky č.415/2012 k zákonu o ochraně ovzduší

Mgr. Pavla Bejčková, Ph.D.

Stanovení technických norem pro provoz čerpacích stanic a úprava emisních limitů pro výrobu plochého skla

Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 171/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Tato další, v pořadí již třetí, novela tzv. emisní vyhlášky k zákonu o ochraně ovzduší nabyla účinnosti dnem svého vyhlášení, tj. od 31. května 2016. Novelou dochází ke změnám v příloze č. 6 (určení technických norem pro čerpací stanice) a v příloze č. 8 (navýšení emisního limitu pro selen pro zdroje vyrábějící selenové sklo) emisní vyhlášky.

Hlavním cílem návrhu byla transpozice směrnice Komise 2014/99/EU ze dne 21. října 2014. Předmětem směrnice Komise 2014/99/EU je pouze přizpůsobení technickému pokroku a zajištění souladu právní úpravy s evropskými normami vypracovanými Evropským výborem pro normalizaci (CEN). Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb. si proto nevyžádá žádné dodatečné náklady pro provozovatele čerpacích stanic či výrobce čerpacích stojanů. Povinnost, aby byly čerpací stanice vybaveny systémem rekuperace benzinových par etapy II s minimální účinností zachycení benzinových par rovnou 85 % a aby kontrola systému rekuperace benzinových par etapy II byla prováděna jedenkrát za kalendářní rok, byla již před novelou v příloze č. 6 emisní vyhlášky stanovena. Novelou vyhlášky se do přílohy č. 6 pouze doplnil obecný odkaz na příslušné, směrnicí určené, technické normy.

V praxi nedochází k žádné změně, protože výrobce potvrzuje účinnost prováděné rekuperace již od 1. 5. 2014 podle harmonizované evropské normy ČSN EN 16321-1 Odvádění benzinových par během doplňování paliva do motorových vozidel

 


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: