Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela horního zákona - zavedení báňsko-technické evidence a definice opuštěného důlního díla

7.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.12.2
Novela horního zákona – zavedení báňsko-technické evidence a definice opuštěného důlního díla

Mgr. Ondřej Trojan

Dne 31. 3. 2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 89/2016 Sb., který ve značném rozsahu novelizuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. V účinnost vstoupí dne 1. ledna 2017.

Tento zákon má zásadní dopady na otázku báňsko-technické evidence a opuštěná důlní díla.

 

Báňsko-technická evidence

Do zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, bylo nově vloženo ust. § 29a, které specifikuje, co musí být evidováno v rámci báňsko-technických a provozních údajů.

Právě ust. § 29a(1.1.2017) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je touto báňsko-technickou evidencí nahrazován statistický výkaz Hor (MPO) 1-01, který byl doposud součástí každoročního programu statistických zjišťování vyhlašovaného ČSÚ. Údaje obsažené v této evidenci jsou nezbytné pro zachování přehledu o rozsahu hornické a související činnosti na území ČR.

Podle ust. § 29a tak musí tato evidence obsahovat:

 • identifikační údaje ložisek nerostů,

  • - těmi jsou zejména označení ložiska podle evidence ložisek;
  • - vymezení druhu nerostu, který výhradní ložisko obsahuje;
  • - vymezení ložiska v zemské kůře, což znamená uvedení rozsahu ložiska, tvaru ložiska a hloubky uložení ložiska;
 • údaje o počtu zaměstnanců a jiných osob zabezpečujících dobývání nerostů a činnosti s tím spojené;

 • údaje o objemu zásob ložisek vyhrazených i nevyhrazených nerostů;

 • údaje o objemu skrývky;

 • údaje o výši těžby;

 • údaje o rozsahu ploch dotčených dobýváním nerostů;

 • údaje o ražbě důlních děl, tj. nově ražených důlních děl;

 • údaje o délce udržovaných důlních děl, tj. již používaných důlních děl;

 • údaje o spotřebě výbušnin v souvislosti s těžbou;

 • údaje o sanaci a rekultivaci pozemků dotčených těžbou:

  • - to vychází z povinnosti organizace stanovené ust. § 31 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajistit sanaci (ta obsahuje i rekultivace) všech pozemků dotčených těžbou (případně také monitorování úložného místa po ukončení jeho provozu).

Tato sanace pozemků uvolněných v průběhu dobývání se provádí podle plánu otvírky, přípravy a dobývání.

Za sanaci se považuje odstranění škod na krajině komplexní úpravou území a územních struktur.

 • tvorbě a čerpání finančních rezerv na sanace a rekultivace a na důlní škody.

  • - K zajištění sanačních prací musí organizace
 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: