Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela vodního zákona schválena vládou - co upravuje?

17.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2
Novela vodního zákona schválena vládou – co upravuje?

Mgr. Veronika Vytejčková

Dne 5. října 2016 schválila vláda novelu vodního zákona (VODZ), která byla v srpnu tohoto roku pod politickým (a jiným …) tlakem stažena ministrem životního prostředí z jednání vlády. „Srpnová” verze materiálu byla podstatně obsáhlejší a zahrnovala úpravu směřující k postupnému navýšení poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových do roku 2022. Poplatková matérie se nicméně „srpnové” novele stala osudnou, vládou schválená verze proto již tuto problematiku, krom řešení procesních otázek, nezahrnuje.

„Okleštěná” novela vodního zákona řeší pouze některé více méně nekontroverzní problémy a témata, jejichž zakotvení je vyžadováno po České republice ze strany Evropské komise. Novela například jednoznačně stanoví způsoby zneškodňování odpadních vod, kterými bude nahrazeno neurčité spojení „jiné zneškodňování odpadních vod”, vedoucí v praxi k obcházení zákona. Jedinými legálními způsoby zneškodňování odpadních vod tak má být jejich vypouštění do vod povrchových nebo podzemních nebo jejich akumulace s následným odvozem na čistírnu odpadních vod. V této souvislosti dochází také k zpřesnění akumulace odpadních vod v bezodtokových jímkách, resp. postupu zneškodňování odpadních vod akumulovaných v jímkách. Podle návrhu je ten, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona, tato je také povinna vystavit doklad se zákonem stanovenými náležitostmi, kterými je legálnost zneškodňování odpadních vod v případě kontroly dokládána.

Konkretizace způsobů zneškodňování a akumulace odpadních vod má za cíl také jednoznačné odlišení úpravy vodního zákona ve vztahu k zákonu o odpadech, neboť jiný způsob zneškodnění odpadních vod, než stanoví vodní zákon, bude dle zásady subsidiarity spadat pod regulaci zákona o odpadech (ZOO).

Poněkud rozšířena je dále novelou možnost „výjimečného” způsobu zneškodňování odpadních vod, tedy vypouštění odpadních vod do

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: