Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela vyhlášky č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů.

5.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.3.2
Novela vyhlášky č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů.

Mgr. Pavla Bejčková, Ph.D.

Dne 1. ledna 2018 vstoupila v účinnost vyhláška č. 472/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů. Jedná se novelu vyhlášky č. 257/2012 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů.

Novela vyhlášky vychází zejména z potřeby provést navazující změny v prováděcím předpise v reakci na změny provedené v samotném zákoně (zákon č. 89/2017 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 73/2012 Sb.). Většina změn souvisí s adaptací na nové přímo použitelné předpisy Evropské unie.

Novela vyhlášky č. 257/2012 Sb. s sebou přináší následující hlavní změny:

  • Úprava odkazu na právní předpis v poznámce pod čarou, a to s ohledem na přijetí nového nařízení o fluorovaných skleníkových plynech. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech, bylo nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2017 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006.

  • Změny v příloze č. 2, která stanoví vzor zprávy o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony podle § 11 odst. 1 zákona

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: