Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela zákona o ochraně ovzduší - nejčastější dotazy

7.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1.4
Novela zákona o ochraně ovzduší - nejčastější dotazy

Mgr. Pavla Bejčková, Ph.D.

Jak má postupovat provozovatel zdroje, který má ke své činnosti povolení provozu, ale podle novelizovaného znění zákona o ochraně ovzduší již do přílohy č. 2 nespadá?

  • Podle bodu 4 přechodných ustanovení zákona č. 369/2016 Sb. povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm.  d) zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud se na provozovatele stacionárního zdroje povinnost mít povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nevztahuje, zaniká dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

  • Zdroj, který dle platné úpravy spadal do přílohy č. 2, tak např. v důsledku stanovení dolní kapacity může být po nabytí účinnosti novely nadále zdrojem nevyjmenovaným v příloze č. 2. Zdroje nevyjmenované v příloze č. 2 nemají povinnost mít povolení provozu. Přechodné ustanovení proto stanoví, že povolení provozu zdrojů, které po nabytí účinnosti novely zákona přestanou být zdroji vyjmenovanými v příloze č. 2 (včetně povolení provozu podle zákona č. 86/2002 Sb., která se podle § 41 odst. 4 považují za povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb.) automaticky zanikla dnem nabytí účinnosti zákona, tj. 1. ledna 2017. Provozovatel tedy nemusí v této věci nijak aktivně vůči krajskému úřadu vystupovat a povinnosti vyplývající z povolení nemusí nadále plnit.

Příklady

  • Může se jednat např. o provozovatele zdroje podle kódu 4.13., do kterého byly před novelou zařazovány veškeré typy obrábění, včetně těch s emisně nevýznamnými zdroji (obráběcí stroje, frézy apod.). I tito provozovatelé museli mít povolení krajského úřadu. Nově je tato kategorie zúžena na „Broušení kovů a plastů s celkovým elektrickým příkonem vyšším než 100 kW”, tj. pouze na činnosti broušení, při kterých vzniká jemný prach, který je významný z hlediska znečišťování ovzduší.

  • Nebo např. u kategorie 4.10. byla nově stanovena spodní kapacita pro zařazení do přílohy č. 2 („Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin o celkové projektované kapacitě větší než 50 kg za den”).

 

Jak má naopak postupovat provozovatel, který nově do přílohy č. 2 spadá?

  • Přechodné ustanovení v bodě 3 novely stanoví povinnost požádat o vydání nového povolení provozu ve lhůtě 1 roku od nabytí účinnosti zákona, tj. nejpozději 1. ledna 2018. Týká se to provozovatelů zdrojů, kteří jsou nově zařazeni do přílohy č. 2 a nemají proto povolení.

Příklady

  • V příloze č. 2 byla upravena nová kategorie 1.4. „Spalování paliv

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: