Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Novelizace chemického zákona v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP

7.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2 Novelizace chemického zákona v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP

MUDr. Marie Adámková

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP, v platném znění, i pro směsi od 1. června 2015 dochází ke změně chemického zákona. V tento den skončila platnost částí zákona, které zahrnovaly povinnosti týkající se klasifikace, balení a označování chemických směsí.

Poslední výjimku tvoří směsi již klasifikované, označené a zabalené podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), které byly uvedené na trh před 1. červnem 2015. Tyto

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Envi profi
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@enviprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

  • Více dokumentů z oblasti podnikové ekologie.
  • Každý měsíc nové nebo aktualizované články
    psané autorským týmem.
  • Právní předpisy v konsolidovaném znění.
  • Garance aktuálnosti a správnosti.
  • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
  • Bezplatný odpovědní servis.

 


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: