dnes je 18.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novely zákonů z oblasti ochrany životního prostředí

13.3.2003, Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Vládě ČR bude předložen tzv. „změnového zákona“, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostřed, zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

1. Zákon o obalech

Upravuje se definice pojmu obal a v § 4 se doplňuje pojem obalový materiál.

Zrušuje se ustanovení, kde byla stanovena povinnost osoby, která uvádí obal na trh, vypracovat prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh a přidat toto osobě, která uvádí o obal do oběhu. Zcela nově se zavádí povinnost osoby, která

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Typ informace
Zdroj:

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...