dnes je 13.4.2021

Input:

Obchodování s odpady

31.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5
Obchodování s odpady

Ing. Tomáš Lank

Obchodování je staré jako lidstvo samo, poněkud novodobé je obchodování s odpady. Lidé nezapojení do systému nakládání s odpady jsou často velmi překvapeni, že i s odpady se dá čile obchodovat. Tento článek si dává za cíl přiblížit toto obchodování na základě podmínek daných zákonem přímo původcům odpadů, kteří tak mohou nabýt dovedností profesionálních obchodníků s odpady. Touto nabízenou formou je možno načerpat potřebné znalosti o stávajících a nově zaváděných pojmech, jako jsou rozdíl v mobilním sběru a funkci obchodníka, zprostředkovatele, o skladbě cen a o výhradním postavení původců odpadů ve vztahu ke znalostem o odpadech, které produkují.

Obchodování s odpady v zákoně č. 541/2020 Sb.

Nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který je účinný od 1. 1. 2021, zavádí obchodování s odpady ve svém pátém dílu. Dosud tato činnost patřila téměř výhradně do náplně práce zaměstnanců odpadářských firmem na pozici „obchodníka” s odpady. Nově přibyl do systému nakládání s odpady obchodník „podnikatel” vnímaný jako samostatné zařízení.

Samotný pojem obchodování s odpady je uvedený v § 11 odst. 1 písm. p), kde je psáno, že se jedná o ”nákup a prodej odpadů na vlastní odpovědnost právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, včetně situace, kdy tyto osoby nemají odpad fyzicky v držení”. Ale právě toto písmeno p značí symbolicky pouhý počátek toho všeho, o čem vám nyní představujeme tento článek, následně webinář a další materiály, které k tématu vydáme. Zákon níže v textu činnost obchodování s odpady již nijak více nerozvádí a nepopisuje.

Mobilní zařízení x obchodník

Odpadem je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Již ze základní definice odpadu vyplývá, že odpad je hmota, ke které má její vlastník určitá práva a s jejím nakládáním spojené povinnosti. Jedno z práv zakládajících se na vlastnictví je nakupování a prodávání této věci. Zákon připouští také variantu, která může nastat v situaci, kdy někdo nakupuje a prodává odpad, který nemá v okamžiku realizovaného obchodu fyzicky ve svém držení, ale odpad je třeba už někde v kamionu na cestě od původce do koncového zařízení. Zde je asi největší rozdíl mezi firmou, která má povolené mobilní zařízení ke sběru a výkupu, a obchodníkem. To základní dělítko pro dobré pochopení je v tom, že mobilní zařízení je fyzický dopravní automobil vlastněný nebo najatý firmou, který v okamžiku převzetí odpadu tento odpad má v sobě naložený. Kdežto obchodník je definován jako samostatné zařízení s přiděleným identifikačním číslem, kterého si po předání odpadu zadá původce do své průběžné evidence, ale odpad může odvézt někdo třetí, třeba dopravce nebo jiný obchodník (překupy). Toto ovšem nevylučuje fakt, že by si pro odpad nemohl přijet přímo obchodník, pokud tak bude zajišťovat přepravu jím obchodovaného a povoleného odpadu.

Obchodník

Povinnosti obchodníka s odpady nový zákon popisuje v § 44 a dále je jako institut zakomponován do celého těla nového zákona. Obchodník s odpady je tedy právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provádí obchodování s odpady. Jak jsem již psal výše, tak vedle obchodníků zaměstnanců, tak jak je každý asi dobře zná, fungují nově v systému nakládání odpady obchodníci podnikatelé. Pojem obchodníka s odpady znal již minulý zákon o odpadech, ale nebyla k němu vydaná žádná prováděcí pravidla. V podstatě se tento institut nevyužíval. Kromě ostatního potřebného vybavení jsou nejdůležitější pro obchodníka dobré znalosti, bez kterých nelze být dobrým obchodníkem. Samotný proces obchodování začíná ve chvíli, kdy někdo něco potřebuje. Původce odpadů vyhledá partnera do obchodu – obchodníka. Dohodnou se na podmínkách obchodu, vystaví objednávku nebo smlouvu a obchodník zrealizuje vše potřebné. V tuto chvíli je nutno připomenout, že původce může realizovat obchod s odpady se získanými znalostmi zcela samostatně a může obchodovat s koncovým zařízením bez obchodníka a to na základě § 13 odst. 1 písm. e) a pododst. 1.

Zprostředkovatel

Povinnosti zprostředkovatele nakládání s odpady popisuje nový zákon v § 45. Zprostředkovatel v systému nakládání s odpady musí poskytovat své služby na základě ohlášení své činnosti krajskému úřadu, funguje jako jakási prodloužená ruka původce odpadů na základě zmocnění zakládajícího se na smlouvě mezi původcem a zprostředkovatelem. Zatímco v případě předání odpadu obchodníkovi přecházejí práva a povinnosti k odpadu na obchodníka, v případě obchodování přes zprostředkovatele zůstávají do doby předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady na bedrech původce odpadu. A s tím je logicky spojena i odpovědnost původce odpadu za práci zprostředkovatele. Zprostředkovatel navíc může zajišťovat přepravu, pokud bude současně ohlášeným dopravcem.

Skladba ceny za odpady

Celková cena za odpady není zisk, ale je to složená cena z nákladů na dopravu a pronájem nádob, využití nebo odstranění odpadu, dále jsou v ní započítané zákonné poplatky a konečně také práce obchodníka jako hrubá marže za jeho službu. V této fázi obchodu je pro obě strany důležité vědět, kolik co stojí, aby po uzavřeném obchodu skončila situace s pocitem win win na obou stranách. Po dobrém ochodu musí být

Partneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...