dnes je 21.6.2024

Input:

Obecné povinnosti původců při nakládání s odpady (včetně nebezpečných)

12.11.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

§ 13 odst. 2) písm. a) zákona o odpadech uvádí povinnost odpady s nebezpečnou vlastností uvedenou v příl. č.2 k tomuto zákonu označit grafickým symbolem podle zákona č. 157/1998 Sb., který byl nahrazen zákonem č. 356/2003Sb. o chemických látkách a přípravcích. Dne 20.1.2009 vstoupilo v planost CLS nařízení ES č.1272/2008, které ukládá povinnost od 1.12.2010 značit látky novými grafickými symboly podle této

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...