dnes je 24.7.2024

Input:

Obnovovací (asanační) práce

29.1.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.3 Obnovovací (asanační) práce

Mgr. František Molnár

Vymezení pojmu

Za obnovovací práce se považují činnosti spočívající v revitalizaci životního prostředí a činnosti směřující k únosné obnově životního prostředí, společenského života a materiálních hodnot. Obecně jde o činnosti směřující k obnově území, které neodstraňují riziko ohrožení života a životního prostředí a nemají charakter záchranných a likvidačních prací (bezprostředních opatření).

Zahájení prací

Obnovovací práce je možné zahájit nejdříve v okamžiku ukončení zásahu složek integrovaného záchranného systému, pokud velitel zásahu nepřipustí jejich souběh s likvidačními, výjimečně i se záchrannými pracemi.

Základní složky integrovaného záchranného systému obnovovací práce neprovádí s výjimkou:

  1. prací sjednaných za úhradu nákladů od příslušného orgánu veřejné správy nebo od právnické nebo podnikající fyzické osoby, která je vlastníkem, správcem nebo uživatelem poškozeného objektu, zařízení, provozu nebo pozemku,

  2. jestliže v rámci dohody s orgánem veřejné správy provedou obnovovací práce v rámci výcviku.

Obnovovací práce provádí právnické, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby ve svém zájmu z vlastních zdrojů (např. z pojistného plnění). Orgány veřejné správy provádějí obnovovací práce v rámci své působnosti a na základě povinností stanovených ve zvláštních zákonech a vyčleňují pro ně prostředky ve svých rozpočtech způsobem stanoveným rozpočtovými pravidly nebo využívají prostředky veřejných zdrojů.

Výklad právní věty
Jestliže v důsledku závažné mimořádné události byl vyhlášen krizový stav, může se stát výjimečně podílet na úhradě nákladů za provedení obnovovacích prací na základě strategie obnovy území přijaté na základě zákona č. 12/2002 Sb. (zákon o státní pomoci při obnově území).

Pozor!
Některé příklady typických úkolů a opatření, které provádí orgány veřejné správy nebo právnické, podnikající fyzické nebo fyzické osoby po ukončení záchranných a likvidačních prací (po ukončení zásahu složek integrovaného záchranného systému) v rámci obnovovacích prací (Příloha č. 2 k metodické pomůcce Ministerstva vnitra):

  1. technické práce a opatření (opravy

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...