dnes je 18.5.2024

Input:

Odpovědi na dotazy k zákonu č. 185/2001 Sb. a vyhlášce č. 383/2001 Sb.

24.9.2003, , Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Další série dotazů a odpovědí.

Lze na jednodruhové skládky přijímat odpady, které lze podle Katalogu odpadů zařadit pod jedno katalogové číslo, i když se liší svým složením?

Je pravda, že vyhláška v případě přijímání odpadů na jednodruhové skládky neřeší případy, kdy pod jedno katalogové číslo lze zařadit odpady lišící se svým složením. Přesto z dikce další části věty ustanovení § 11 odst. 6 vyhlášky ve znění „na jednodruhové skládky je možno přijímat vždy pouze jeden druh odpadu nebo odpady srovnatelné svým původem, složením a vlastnostmi“, požadavek na složení odpadů vyplývá.

Je povinnost předložit protokol o zkoušce vyluhovatelnosti odpadů vázána na množství ukládaných odpadů?

V souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...