dnes je 16.6.2019
Input:

Odpovědnost za ekologickou újmu

19.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.2 Odpovědnost za ekologickou újmu

Mgr. Veronika Vytejčková, Mgr. Nela Vinklerová

Zákon č. 167/2008 Sb. zakotvil speciální režim odpovědnosti s omezenými dopady nejen specifickým vymezením ekologické újmy jako takové, ale rovněž omezením okruhu subjektů, na které dopadá. Těmito subjekty jsou ve vztahu k případné ekologické újmě na vodách provozovatelé činností uvedených v příloze č. 1 k citovanému zákonu (tzv. provozních činností).

Zákon č. 167/2008 Sb. vychází z objektivní odpovědnosti (tj. odpovědnosti za výsledek bez ohledu na zavinění) provozovatele za ekologickou újmu. To platí v případě příčinné souvislosti mezi provozní činností a ekologickou újmou. Odpovědnost zde zahrnuje povinnost předcházet vzniku ekologické újmy a za tímto účelem přijímat preventivní opatření (tzn. opatření mající zabránit vzniku ekologické újmy, popřípadě minimalizovat její rozsah). V případě vzniku ekologické újmy je pak provozovatel povinen přijmout nápravná opatření, kdy se jedná o zmírnění dopadů ekologické újmy, především s

Partneři