Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ohlašování vodních děl - stručné schéma

28.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4
Ohlašování vodních děl - stručné schéma

Mgr. Veronika Vytejčková

Zákonný základ - § 15a VODZ a SZ () – pro certifikovaná vodní díla určená k čištění odpadních vod do kapacity 50EO „postačí” ohlášení (k ohlášení nemůže být stavebník nucen, může zvolit standardní proces vodoprávního řízení s vydáním povolení).

I. Postup stavebníka

Stavebník musí mít od počátku jasno, jaký způsob vypouštění - do vod povrchových nebo podzemních, popř. do kanalizace - chce zvolit (vliv na projektovou dokumentaci, nutnost zpracování hydrogeologického posudku, odlišné požadavky na ohlášení).

1. Žádost o územní souhlas

  • Řízení před příslušným obecným stavebním úřadem podle SZ

  • Formulář žádosti viz vyhláška č. 503/2006 Sb.

  • Lhůta pro vydání územního souhlasu – 30 dní

  • Poplatek za územní souhlas

2. Ohlášení podle § 15a VODZ

  • Náležitosti ohlášení – § 15a odst. 2 VODZ

  • Formulář ohlášení viz příloha č. 20 vyhlášky č. 432/2001 Sb.

II. Postup vodoprávního úřadu

1. Kontrola náležitostí a dokladů

2. Vypouštění do vod povrchových nebo podzemních???

vypouštění do vod podzemních (nutnost splnění zákonných podmínek podle § 38 odst. 7 VODZ!!!)

- postup podle nařízení vlády č.

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: