dnes je 18.7.2024

Input:

Onemocnění způsobená vdechováním prachu

11.5.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.6.4
Onemocnění způsobená vdechováním prachu

doc. MUDr. Milan Tuček, CSc.

Dlouhodobá expozice vysokým koncentracím jakéhokoliv prachu může přispívat ke vzniku chronického zánětu průdušek a následné plicní rozedmy.

Silikoza

Fibrogenní prach je schopen vyvolat tvorbu tzv. plicních fibróz, charakterizovaných tvorbou vaziva v plicích – silikózy, při současném působení kamenouhelného prachu a částečně křemenného prachu uhlokopské pneumokoniózy, azbestózy při expozici azbestovému prachu. Některé druhy prachu vyvolávají v plicích zvláštní reakce – prach berylia a jeho sloučenin vyvolává beryliózu a prach z hliníku aluminiózu. Pneumokonióza z tvrdokovů postihuje pracovníky při výrobě tvrdokovů (krystalických karbidů wolframu, titanu, tantalu a vzácněji chromu slinovaných kobaltem). Některé druhy prachu se v plicích ukládají, nevyvolávají tvorbu vaziva a nezhoršují funkce plic. Sideróza vzniká ukládáním prachu obsahujícího oxidy železa a hydroxid železa. Jako svářečská plíce se označuje onemocnění u svářečů elektrickým obloukem pracujících ve vysokých koncentracích dýmů vznikajících hořením oblouku a obsahujících velký podíl oxidů železa.

Byssinóza vzniká po dlouhodobé expozici prachu ze surové bavlny i z jiných textilních vláken. Prach některých látek může vyvolat typické záchvaty průduškového astmatu (prach mouky, z tropických dřev apod.).

Charakteristickým znakem silikózy jsou silikotické uzlíky s krystaly křemene v centru uzlíku. Onemocnění je vyvoláno prachem s obsahem krystalického oxidu křemičitého (SiO2). V riziku SiO2 pracují v podzemí minéři, tuneláři, lamači kamene a horníci, ve slévárnách především cídiči odlitků, tryskači křemenného písku i slévači, kameníci opracovávající horniny s obsahem SiO2 (žulu, pískovec, křemen), bílí zedníci (šamotové cihly vyráběné z kyselých jílů s písky obsahují vysoký podíl SiO2), pracovníci keramického průmyslu. Silikotuberkulóza je kombinací silikózy plic a plicní tuberkulózy, která u osob se silikózou vzniká významně častěji. I když jsou nemocní s prvními stadii silikózy okamžitě vyřazováni z expozice krystalickému SiO2, dalšímu zhoršování nálezu zatím nelze zabránit. Silikóza je onemocnění, které různou rychlostí trvale postupuje.

Onemocnění uhlokopskou pneumokoniózou se velmi podobá plicní silikóze a bez znalosti pracovní expozice je lze jen obtížně odlišit. Prach, kterému jsou vystaveni pracovníci při dobývání uhlí, obsahuje částice uhlíku s různým podílem volného oxidu křemičitého. Riziko vzniku onemocnění proto představují hlubinné doly na černé uhlí, jsou mu vystaveni horníci při ručním dobývání i při ražení kombajny. Onemocnění málokdy vzniká po kratší než 20leté expozici.

Azbest

Ze všech onemocnění způsobených azbestem jedině vznik azbestózy vyžaduje vysokou expozici vláknům azbestu, trvající zpravidla řadu let, protože závažnost onemocnění je do značné míry závislá na celkovém množství vdechnutých

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...