Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Poplatková přiznání podle vodního zákona za rok 2017

1.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2.7
Poplatková přiznání podle vodního zákona za rok 2017

Mgr. Veronika Vytejčková

15. 2. 2018 uplyne termín pro podání poplatkových přiznání rozhodných pro výpočet poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Poplatkové přiznání podává odběratel podzemní vody do 15. 2. následujícího kalendářního roku příslušnému oblastnímu inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP);  http://www.cizp.cz/Organizacni-struktura . V poplatkovém přiznání uvede celkové množství odebrané podzemní vody a roční výši poplatku vypočtenou vynásobením příslušné sazby poplatku [příloha č. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon – zkratka VODZ), ve znění pozdějších předpisů] skutečným odběrem. Na základě těchto údajů a po jejich ověření vydá ČIŽP poplatkový výměr, na jehož základě a po porovnání se zaplacenými zálohami bude provedeno vyúčtování. Toto správní rozhodnutí (poplatkový výměr) ČIŽP zašle po nabytí právní moci příslušnému celnímu úřadu s oznámením, že poplatkový výměr nabyl právní moci. Vodní zákon pro toto řízení stanoví lhůtu 60 dní. Odkladný účinek odvolání proti poplatkovému výměru má odkladný účinek na rozdíl od odvolání proti zálohovému výměru. Vzor poplatkového přiznání zakotvuje vyhláška č.

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: