dnes je 21.6.2024

Input:

Poslední kamiony nelegálně navezených německých odpadů byly odvezeny

23.5.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve čtvrtek 15. května 2008 odvezly německé úřady ze Sosnové - Ramše poslední kamiony nelegálně navezených odpadů. Areál v Sosnové-Ramši byl poslední nevyřešenou lokalitou s uloženým nelegálně dovezeným odpadem ze SRN.

Vrácením těchto odpadů zpět do Německa uzavřelo MŽP případy nelegálního dovozu odpadů na naše území z přelomu let 2005/2006.

Nakládka nelegálně dovezených plastových odpadů a jejich zpětný odvoz do SRN z bývalého zemědělského objektu v Sosnové-Ramši byly zahájeny 6. března 2008. Dne 15. 5. 2008, byl odvozem posledního kamiónu tento proces ukončen. Ze Sosnové-Ramše bylo do SRN odvezeno veškeré množství, tj. 1 804 tun plastových odpadů a areál byl německou stranou vyčištěn a předán vlastníkovi pozemku, Pozemkovému fondu ČR.

Odvoz odpadů ze Sosnové-Ramše byl Ministerstvem životního prostředí projednán s úřady v pěti německých spolkových zemích: Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Brandenbursku, Sasku a Sasko-Anhaltsku. Vzhledem k náročnosti celé akce Ministerstvo životního prostředí spolupracovalo i se šesti českými úřady, které se podílely na dozoru nad nakládkou a

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...