Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Povinnosti provozovatelů chladicích a klimatizačních zařízení - příklady

8.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.3
Povinnosti provozovatelů chladicích a klimatizačních zařízení – příklady

Ing. Petr Šulc

Stanovení povinností provozovatelů chladicích a klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel a dalších zařízení, obsahujících fluorované skleníkové plyny, případně hasicí systémy dle nařízení EU č. 517/2014 na základě přepočtu na CO2-eq příslušné náplně.

Od 1. ledna 2017 se změnily povinnosti ve vztahu k provozování zařízení, obsahující fluorované skleníkové plyny.

Dosavadní zařazení zařízení (a režim revizí) na základě prostého obsahu F-plynů (bez ohledu na druh) bylo nahrazeno, v souladu s přímo použitelným nařízením EK č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech, bilancí ekvivalentu potenciálu globálního oteplování (GWP), vyjádřenou v CO2. Takto provedená bilance určuje povinnosti provozovatelů zařízení - nově

Změna limitů:

Původní limit (kg) CO2-eq (tuny)
3 5
30 50
300 500

To znamená, že limity pro kontroly těsnosti budou záležet na množství chladiva v zařízení a také na GWP chladiva, jež je v zařízení obsaženo.

Provozujete-li technologie chladicích a klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel a dalších zařízení, obsahujících fluorované skleníkové plyny, případně hasicí systémy, vtahují se na Vás nové povinnosti.

Co je nutné udělat:

1) Stanovit velikost náplně zařízení v ekvivalentu CO2

pro příslušný druh chladícího média vyhledat přepočtový koeficient GPW a jím vynásobit hmotnost chladícího média v zařízení podle následujícího vzorce:

Vzorec pro výpočet CO2-eq:

CO2-eq= m(látky x) x GWP(látky X)

Kde:

m(látky x) …hmotnost náplně příslušné látky

GWP(látky X) …ekvivalent potenciálu globálního oteplování (GWP) příslušné látky

Hodnoty GPW naleznete např. v Příloze č. I a II NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: