dnes je 18.7.2024

Input:

Přehled povinností při nakládání s elektroodpadem jsou dány nejen výrobcům, ale i dalším subjektům

8.4.2005, Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Novela č. 7/2005 Sb. zákona o odpadech se týkala především problematiky elektrozařízení a elektroodpadu.

Informace spotřebitelům, tj. držitelům elektrozařízení pocházejícího z domácností, obcím, zpracovatelům, provozovatelům zařízení pro zpětný odběr elektrozařízení, oddělený sběr, využití a odstraňování elektroodpadu.

Povinnosti, které ukládá zákon výrobcům :

- po dni 13. srpna 2005 musí výrobci financovat oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpad své vlastní značky uvedených na trh po 13. srpnu 2005;

- po dni 13. srpna 2005 je výrobce povinen před uvedením svého výrobku na trh poskytnout záruku prokazující, že nakládání s veškerým elektroodpadem bude finančně zajištěno. Tato záruka musí být dostatečná k pokrytí financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení pocházejícího z domácností, které bylo odevzdáno v rámci systému zpětného odběru. Výrobce, který zajišťuje plnění povinností v rámci kolektivního systému, záruku neposkytuje;

- odpovědnost za financování nakládání s tzv. historickým elektroodpadem bude sdílena všemi stávajícími výrobci v kolektivních systémech financování, do kterých budou přispívat úměrně všichni výrobci, kteří působí na trhu v okamžiku, kdy dochází ke vzniku nákladů;

- výrobci musí poskytovat informace o identifikaci součástí a materiálů pro usnadnění nakládání s elektroodpadem a vhodně označovat elektrická a elektronická zařízení, která by mohla skončit v nádobách na odpadky;

- výrobce musí jasně identifikovat své výrobky uvedené na trh po 13. srpnu 2005 svou značkou a navíc značkou uvádějící, že elektrozařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005;

Způsoby plnění povinností výrobců
Výrobci mohou svoje povinnosti plnit v rámci individuálního, solidárního nebo kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru  elektroodpadu;

Shrnutí: Termíny pro naplňování cílů stanovených zákonem č. 7/2005 Sb.

  • výrobce elektrických nebo elektronických zařízení uváděných na trh po 13. srpnu 2005 musí být

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...