dnes je 13.4.2021

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Připomínky: Novela vodního zákona

6.4.2021, Zdroj: ODok.cz, ENVIprofi.cz

Ministerstvo životního prostředí zaslalo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předkládaný návrh zákona reaguje na dosavadní zkušenosti z praxe ve vztahu k řešení havárií mimořádného rozsahu.

Termín připomínek: 1.4.2021 – 3.5.2021

Adresa připomínek: eklep@mzp.cz

Podle § 41 odst. 3 vodního zákona náleží řízení prací při zneškodňování havárie vodoprávnímu úřadu Tím je obecní úřad obce s rozšířenou působností, popř. krajský úřad při tzv. mimořádné situaci, kdy havárie přesáhne území správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo možnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností [§ 107 odst. 1

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Partneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...