dnes je 25.9.2020

Input:

Připomínky: Novela zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

14.5.2020, Zdroj: ODok.cz, ENVIprofi.cz

Ministerstvo životního prostředí poslalo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.

Termín připomínek: 7.5.2020 – 5.6.2020

Novelou zákona se usiluje o zajištění jeho souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS v aktuálně platném znění,

Partneři