dnes je 13.5.2021

Input:

Příručka následného uživatele chemických látek (Příklady + orientace na stránkách agentury ECHA)

30.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18.0 Příručka následného uživatele chemických látek (Příklady + orientace na stránkách agentury ECHA)

Ing. Oldřich Petira, CSc.

Obsah

1 Stěžejní právní předpisy a jejich působnost

 • Územní působnost nařízení REACH a CLP

 • Výjimky z působnosti pro určité typy výrobků nebo určité způsoby používání látek

 • Vysvětlení legislativních pojmů

2 Rozdělení následných uživatelů podle způsobů používání chemických látek

3 Přehled povinností následných uživatelů

4 Povinnosti společné pro všechny následné uživatele

 • Uplatňování a doporučování vhodných opatření k bezpečnému použití látek a směsí

 • Požadavky na používání látek podléhajících povolení

 • Používání látek omezených podle hlavy VIII nařízení REACH

 • Sdělování nových informací o nebezpečnosti a opatřeních k řízení rizik proti směru dodavatelského řetězce

 • Zpřístupňování informací z bezpečnostních listů a informací podle čl. 32 nařízení REACH pracovníkům

 • Uchovávání informací požadovaných v souvislosti s plněním povinností podle nařízení REACH

5 Další povinnosti spojené s výrobou a uváděním směsí na trh směsí (formulátorů)

 • Zákaz výroby a uvádění na trh látek, jestliže nebyly registrovány podle nařízení REACH

 • Povinnost zjišťovat vlastnosti a klasifikovat směsi uváděné na trh

 • Balení nebezpečných látek a směsí v souladu s požadavky hlavy IV nařízení CLP

 • Informování o nebezpečnosti prostřednictvím označení

 • Poskytování informací v dodavatelském řetězci

 • Oznamování informací o směsích

 • Uchovávání informací o klasifikaci a označování

 • Reklama pro nebezpečné látky a směsi

6

Partneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...