dnes je 18.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Registrace podle REACH do 30.listopadu 2010

26.8.2010, Zdroj: EnviWeb (www.enviweb.cz)

Pokud vyrábíte nebo dovážíte chemické látky v množství nad jednu tunu, musíte se do 30.11.2010 registrovat.

Nová pravidla CLP (klasifikace, označování a balení chemických látek) znamenají, že látky je třeba překlasifikovat do 1. prosince 2010 a směsi do 1. června 2015.
Výrobci a dovozci musí do 3. ledna 2011 informovat ECHA o klasifikaci látek uváděných na trh, které:

  • podléhají registraci REACH (u látek, které se mají zaregistrovat do 30. listopadu 2010, bude oznámení součástí registrační dokumentace),
  • jsou klasifikovány jako nebezpečné (bez ohledu na množství!),
  • u směsí nad určité koncentrační limity, u kterých je nutná klasifikace.

Do 30.11. musíte Evropské agentuře pro chemické látky předložit

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Typ informace
Zdroj:

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...