dnes je 5.3.2024

Input:

Registrační poplatky

15.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.8 Registrační poplatky

MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů

Výši poplatků stanovuje nařízení komise (ES) 340/2008. Registrační poplatky se liší podle toho:

 • jak velký je podnik,

 • zda je registrována látka,

 • zda je registrován meziprodukt,

 • zda se jedná o společné nebo samostatné předložení údajů (technický dossier),

 • rozhoduje i množství registrované látky za rok - tonáž.

Kromě vlastní registrace se poplatky vybírají i za další činnosti spojené nejen s registrací:

 • aktualizace některých registračních údajů (např. množstevní údaje, změna totožnosti žadatele),

 • osvobození od obecné povinnosti registrace pro výzkum a vývoj,

 • žádost o povolení (autorizaci),

 • žádost o prodloužení povolení,

 • žádost o utajení některých údajů,

 • odvolání proti rozhodnutí Agentury pro chemické látky

 • a jiné poplatky

Velikost podniku

Mikropodnik zaměstnává méně než 10 osob 
roční obrat a roční bilanční úhrn nepřekročí 2 mil. EUR 
Malý podnik zaměstnává méně než 50 osob 
roční obrat nebo roční bilanční úhrn nepřekročí 10 mil. EUR 
Střední podnik zaměstnává méně než 250 osob 
roční obrat nepřekročí 50 mil. EUR a roční bilanční úhrn nepřekročí 43 mil. EUR 
Velký podnik zaměstnává více než 250 osob 
roční obrat překračuje 50 mil. EUR 

Nejvyšší poplatek je u tonáže nad 1000 t
při samostatném podání pro velký podnik

31 000 EUR

Poplatek pro tonáž nad 1000 t při společném
podání pro velký podnik

23 250 EUR

Rozdíl společného a samostatného podání

7 750 EUR

Srovnání poplatků

Podnik  Tonáž v tunách  Jednotlivé předložení EUR Společné předložení EUR 
velký od 1 do 10 1 600 1 200 
střední  1 120  840 
malý   640  480 
mikro   160  120 

Poznámka:

Jednotlivé předložení - samostatné předložení žadatelem o registraci.

Společné podání - předložení technické části dokumentace hlavním žadatelem.

Podnik  Tonáž v tunách  Jednotlivé předložení EUR Společné předložení EUR 

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...