Zatřídění dokumentu
Typ informace

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sdělení MŽP ke zpětnému hlášení přeprav NO realizovaných od 1.1.2017 až do spuštění SEPNO

10.11.2017, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (http://www.mzp.cz/)

Ministerstvo životního prostředí vydalo sdělení k zajištění jednotného výkladu k otázce zpětného ohlášení přeprav nebezpečných odpadů realizovaných od 1. ledna 2017 do okamžiku spuštění elektronického systému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO), ke kterému dojde 1. ledna 2018.

V průběhu prosince 2017 bude zprovozněn portál pro ohlašování přepravy NO.

K ohlašování přepravy NO bude nutná registrace. Subjekty s registrací do systému ISPOP budou mít přístupný systém SEPNO se stejnými přihlašovacími údaji jako do ISPOP. Povinné osoby (odesílatelé a příjemci NO) neregistrovaní do ISPOP se budou muset registrovat, aby mohli

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@enviprofi.cz
 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: