dnes je 15.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sdělení odboru legislativního a odboru environmentálních rizik k požadavkům na bezpečnostní listy chemických látek a přípravků

17.5.2007, Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Nové požadavky na bezpečnostní listy zakotvené v HLAVĚ IV REACH by měly nabít účinnosti od 1. června 2007. MŽP k tomuto problému vydalo SDĚLENÍ.

Sdělení odboru legislativního a odboru environmentálních rizik k požadavkům nabezpečnostní listy chemických látek a přípravků po vstoupení v platnost nařízení (ES)1907/2006 (REACH)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a řízení Evropské agentury pro chemické látky (dále jen „Nařízení") nabývá účinnosti dnem 1. června 2007 s tím, že větší část jednotlivých hlav Nařízení se použije ode dne 1. června 2008,

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Typ informace
Zdroj:

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...