dnes je 20.9.2019
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Seminář: Oznamování nebezpečných směsí po 1. 1. 2020 ve formátu PCN

28.5.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příloha VIII (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/542 ze dne 22. března2017) implementuje harmonizované požadavky na informace potřebné pro oznámení nebezpečných směsí v různých zemích EU na základě článku 45 nařízení č.1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (dále jen „nařízení CLP”).

Tyto informace se předkládají stanoveným orgánům v členských státech a jsou použity při reakci na nouzovou situaci ohrožující zdraví (prostřednictvím toxikologických středisek). Oznamování se týká pouze směsí s rizikem pro zdraví člověka a fyzikálními riziky.

-----------------------------------------------------------------------

Seminář: Oznamování nebezpečných směsí po 1. 1. 2020 ve formátu PCN

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Typ informace

Partneři