dnes je 15.6.2024

Input:

Seznam konkrétních předpisů, použitých v textu, použitelných k základní orientaci i ke školení

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.19.3.2
Seznam konkrétních předpisů, použitých v textu, použitelných k základní orientaci i ke školení

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Právní předpisy

 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

 • Zákon č. 174/1968 Sb., ve znění p. p.

 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

 • Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci, související s chovem zvířat

 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů

 • Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

 • Vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

 • Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin.

 • Vyhláška č. 231/2004 Sb., ve znění p. p., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku

 • Vyhláška č. 333/2004 Sb., ve znění p. p., o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče

 • Vyhláška č. 334/2004 Sb., ve znění p. p., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin.

 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...