dnes je 23.10.2021

Input:

Soustřeďování komunálního odpadu ve firmě a povinnosti podle nové odpadové legislativy

Datum konání: 12.11.2021, 9:30 - 11:30, Ing. Tomáš Lank

Podle nového odpadového zákona vzniká zaměstnavatelům nová povinnost odděleného soustřeďování využitelných částí komunálního odpadu vyprodukovaného zaměstnanci. Co vše nově zaměstnavatel musí?

Víte, že podle nového odpadového zákona má zaměstnavatel povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu vzniklého v rámci provozovny, a to alespoň pro odpady papíru, plastů, skla, kovů a biologický odpad? Za jakých podmínek je potřeba tuto povinnost dodržovat, jak s tímto odpadem dále naložit, jak označit nádoby a na kom je evidence a ohlašování odpadů, se dozvíte na tomto webináři.

Program webináře:

  • Základní povinnosti původce odpadů se zapracovanou novinkou podle § 62 odst.1 zákona č. 541/2020 Sb.
  • Povinnost třídění využitelných podílů ze směsného komunálního odpadu - příklady z praxe, praktické zkušenosti, návody, jak zavést
  • Soustřeďování využitelných podílů ze směsného komunálního odpadu a značení nádob
  • Povinnosti evidence a ohlašování
  • Smluvní vztahy a povinnosti v nájemních budovách

Lektor:

Partneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...