dnes je 12.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Stálé téma - nakládání s nebezpečným odpadem

29.4.2003, Zdroj: Internet

Co je nutné zajistit, pokud nakládáte s nebezpečným odpadem? Původce odpadu, který nakládá s nebezpečným odpadem, je povinen zajistit souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem.....

Kdy podat žádost?

Při nakládání s nebezpečným odpadem v množství převyšujícím 100 tun za rok, vzniká povinnost podat žádost ke krajskému úřadu. Původce, který nakládá s nebezpečným odpadem v množství menším než 100 tun za rok, podá žádost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Dále je nutné určit druh odpadu a zařadit odpad do kategorie. Do kategorie se zařazují ty, které jsou (dle přílohy 2 Katalogu odpadů)uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů, dále které jsou smíšeny nebo znečištěny některou ze složek, které činí odpad nebezpečným

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Typ informace
Zdroj:

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...