dnes je 27.9.2021

Input:

Stavební právo dnes a zítra: Územní plánování

Datum konání: 22.10.2021, 10:00 - 12:00, Mgr. Martina Pavelková

Seznamte se s právní úpravou územního plánování, a to ve stávajícím i novém stavebním zákoně č. 283/2021 Sb. Právě na komparaci obou předpisů budou prezentovány nejdůležitější změny, které má nový stavební zákon s účinností převážně od 1. července 2023 v oblasti územního plánování přinést. Diskutovat budete všechny nástroje územního plánování, přičemž zvláštní pozornost bude věnována zejména územně plánovací dokumentaci a procesu jejího pořízení.

On-line seminář je určen pro

pracovníky stavebních firem, projektanty, právníky v oblasti stavebnictví, pracovníky stavebních úseků krajů, měst a obcí, investory, technické dozory.

Obsah on-line semináře

  • Úvod – obecně ke stávající i nové právní úpravě územního plánování podle zákona č. 283/2021 Sb.
  • Nástroje územního plánování (jednotlivé druhy a základní obsahový rámec) ve stávajícím stavebním zákoně
  • Nástroje územního plánování (jednotlivé druhy a základní obsahový rámec) v novém stavebním zákoně
  • Proces pořízení územně plánovací dokumentace ve stávajícím stavebním zákoně
  • Proces pořízení územně plánovací dokumentace v novém stavebním zákoně
  • Závěrečné shrnutí, dotazy

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, Adobe Connect nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor:

Partneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...