dnes je 17.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Trestní zákon versus životní prostředí

31.10.2002, Zdroj: Internet

V zákoně č. 140/1961 Sb., trestní zákon (částka 412/2002 Sb.), v § 181 je pamatováno na trestné činy v oblasti ohrožování a poškozování životního prostředí.

Ohrožení a poškození životního prostředí

§ 181a

(1) Kdo úmyslně znečistí nebo jiným způsobem poškodí půdu, vodu, ovzduší, les nebo jinou složku životního prostředí tím, že poruší předpisy o ochraně životního prostředí nebo předpisy o ochraně a využívání přírodních zdrojů a na větším území, na zvláště chráněném území nebo ve vodním zdroji, u něhož je stanoveno ochranné pásmo, ohrozí společenstva nebo populace volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin (poškození životního prostředí), nebo
kdo úmyslně poškození životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Typ informace
Zdroj:

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...