Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Typy biocidních přípravků

17.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.3.5 Typy biocidních přípravků

Ing. Hana Krejsová

Celkem je 23 typů biocidních přípravků.

Typ přípravku Název typu přípravku Oblast použití 
Dezinfekční přípravky a přípravky pro všeobecné použití(nezahrnuje čisticí přípravky, které nejsou určeny k použití jako biocidní přípravky se zaručenou účinností, včetně tekutých pracích prostředků, čisticích prášků a podobných přípravků)  
1 Biocidní přípravky osobní hygieny  Přípravky používané v osobní hygieně pro účely všeobecné dezinfekce s výjimkou přípravků s léčivým účinkem a přípravků, jejichž primární účinek a účel použití je kosmetický a účinek biocidní je doplňkový,jako např. antimikrobiální mýdla, šampony proti lupům a ústní vody.  
2 Dezinfekční přípravky pro privátní a profesionální použití a jiné biocidní přípravky  Přípravky pro dezinfekci ovzduší, povrchů, materiálů, zařízení a nábytku, které nejsou používány v přímém kontaktu s potravinami nebo krmivy v oblasti soukromé, veřejné a průmyslové, jakož i přípravky používané jako algicidy.Přípravky proti houbám a řasám ve stavbách, jako jsou např. skleníky, které nejsou aplikovány na rostliny, ale na okna, zařízení, stoly, nože apod.Přípravky pro dezinfekci prázdných skladišť, kontejnerů, pytlů a sudů.Přípravky používané pro úpravu řečišť.Algicidní přípravky používané na plochy tvořené jinými než půdními substráty na hřištích, parkovištích, chodnících, pomnících apod.Oblast použití zahrnuje mimo jiné plovárny, akvária, vody ke koupání a ostatní vody, systémy klimatizace, stěny a podlahy ve zdravotnických a jiných institucích, dezinfekci lékařských nástrojů, chemické toalety, odpadní vodu, nemocniční odpad.Nezahrnuje herbicidy pro zemědělské i nezemědělské použití, algicidy aplikované na půdu, plochy tvořené jinými půdními substráty nebo do vody pro ochranu rostlin (např. na závodní dráze, golfových hřištích, v akváriích apod.) a přípravky na dezinfekci povrchů ve sklenících proti mikroorganismům, které mohou napadnout rostliny a následně na nich růst.  
3 Biocidní přípravky pro veterinární hygienu  Přípravky používané pro veterinárně-hygienické účely včetně přípravků používaných v prostorech, ve kterých se chovají, zdržují nebo přepravují zvířata. Zahrnuje přípravky určené k celkové dezinfekci zvířat, ale nezahrnuje přípravky, které mají léčivý účinek.  
4 Dezinfekční přípravky pro oblast potravin a krmiv  Přípravky používané pro dezinfekci zařízení, zásobníků, potřeb pro konzumaci, povrchu a potrubí souvisejících s výrobou, přepravou, skladováním nebo spotřebou potravin, krmiv nebo nápojů (včetně pitnévody) pro lidi a zvířata.  
5 Dezinfekční přípravky pro pitnou vodu  Přípravky používané pro dezinfekci pitné vody (pro lidi i zvířata).  
Konzervační přípravky 
6 Konzervační přípravky pro výrobkyv obalech  Přípravky používané pro konzervaci výrobků jiných než potraviny a krmiva, které potlačují mikrobiální kontaminaci a zabezpečují skladovatelnost včetně konzervantů fotografických filmů.  
7 Konzervační přípravky pro povlaky  Přípravky, které potlačováním mikrobiální kontaminace chrání původní vlastnosti povrchu materiálů nebo předmětů (filmy, nátěry, plasty, těsnicí materiály, stěnová adheziva, vazače, papír, umělecká díla).  
8 Konzervační přípravky pro dřevo  Přípravky používané pro konzervaci dřeva, včetně řeziva nebo dřevěných výrobků před působením dřevokazných nebo dřevo znetvořujících organismů.  
9 Konzervační přípravky pro vlákna, kůži, pryž a polymerní materiály  Přípravky potlačující mikrobiální kontaminaci pro vláknité a polymerní materiály (kůže, pryž, papír, plastické hmoty nebo textilní výrobky).  
Typ přípravku Název typu přípravku Oblast použití 
Konzervační přípravky 
10 Konzervační přípravky pro zdivo  Přípravky potlačující působení mikroorganismů a řas při konzervaci a sanaci zdiva a ostatních stavebních materiálů s výjimkou dřevěných.  
11 Konzervační přípravky pro chladírenské a zpracovatelské systémy používající kapaliny  Přípravky potlačující růst škodlivých organismů, jako jsou mikroorganismy, řasy a měkkýši ve vodě nebo jiných technologických tekutinách používaných v chladírenství nebo průmyslových procesech. Nezahrnuje přípravky používané pro konzervaci pitné vody.  
 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: