Letošní konference OSN o změně klimatu má podtitul „implementační“. Smyslem summitu je navázat a rozvíjet klimatické cíle přijaté loni v Glasgow. Egypt jako předsednický stát vyzdvihl čtyři hlavní témata, konkrétně snižování emisí skleníkových plynů (mitigace),