dnes je 18.7.2024

Input:

Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků

6.10.2005, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.6 Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

237

VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí

ze dne 27. května 2002

o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků

se změnami provedenými   s účinností dnem 
vyhláškou č. 505/2004 Sb.  1. října 2004 
vyhláškou č. 353/2005 Sb.  15. září 2005 

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 38 odst. 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., se změnami provedenými vyhláškou č. 505/2004 Sb. s účiností dnem 1. října 2004, se změnami provedenými vyhláškou č. 353/2005 Sb. s účinností dnem 15. září 2005 (dále jen „zákon“):

§ 1

(1) (1) Tato vyhláška se vztahuje na všechny výrobky uvedené v § 38 odst. 1 písm. a) až e) zákona. Na elektrozařízení pocházející z domácností [§ 38 odst. 1 písm. f) zákona] se vztahují pouze ustanovení odstavce 3 a § 3.

(2) Zpětným odběrem se rozumí odebírání použitých výrobků povinnými osobami od spotřebitelů 1) bez nároku na úplatu za účelem jejich využití nebo odstranění.

(3) Zpětný odběr se nevztahuje na výrobky, se kterými bylo nakládáno jako s odpadem 2) již před jejich předáním povinné osobě.

(4) Na nakládání s odpady, které se ze zpětně odebraných použitých výrobků podle odstavce 1 staly předáním provozovateli zařízení k jejich využití nebo odstranění se vztahují povinnosti stanovené v zákoně a prováděcích předpisech k němu 3) .

(5) Pokud je výrobek součástí funkčního celku, považuje se za povinnou osobu k jeho zpětnému odběru výrobce

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...