dnes je 18.7.2024

Input:

Vyhláška kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona o odpadech

24.3.2006, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (www.mzp.cz)

Nová prováděcí vyhláška k zákonu o odpadech...

  

95

VYHLÁŠKA

ze dne 10. března 2006,

kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 185/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1


(1) Vyhláška stanoví seznam odpadů, na jejichž přeshraniční přepravu do České republiky a z České republiky se z důvodů ochrany životního prostředí vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona.

(2) Seznam odpadů podle odstavce 1 je uveden v příloze.

§ 2


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

RNDr. Ambrozek v. r.

Příloha k vyhlášce č. 95/2006 Sb.

Příloha k vyhlášce č. 95/2006 Sb.

Seznam odpadů, na jejichž přeshraniční přepravu do České republiky a z České republiky se z důvodů ochrany životního prostředí vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona

 

GH010

3915

Odpad, odřezky a úlomky z plastů:

GH011

ex3915 10

- polymerů ethylenu

GH012

ex3915 20

- polymerů styrenu

GH013

ex3915 30

- polymerů vinylchloridu

GH014

ex3915 90

- polymerů nebo kopolymerů, například:

   - polypropylen

   - polyethylentereftalát

   - kopolymery akrylonitrilu

   - kopolymery butadienu

   - kopolymery styrenu

   - polyamidy

   - polybutylentereftalát

   - polyuhličitany

   - polyfenylové sulfidy

   - akrylové polymery

   - parafiny (C10 - Cl3)

   - polyuretany (neobsahující chlorfluoruhlovodíky)

   - polysiloxany (silikony)

   - polymethylmetakrylát

   - polyvinylalkohol

   - polyvinylbutyral

   - polyvinylacetát

   - polytetrafluorethylen (Teflon, PTFE)

GH015

ex3915 90

- Pryskyřice nebo jejich kondenzační produkty, například:

   - močovinoformaldehydové pryskyřice

   - fenolformaldehydové pryskyřice

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...