Nepřístupný dokument, nutné přihlášení

Vyplnění identifikačního listu nebezpečného odpadu

24.4.2003, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1.1
Vyplnění identifikačního listu nebezpečného odpadu

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Základní informace

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, uvádí v § 13 odst. 3 povinnost původce a oprávněné osoby, která nakládá s nebezpečným odpadem, zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu. Tímto identifikačním listem je nutné vybavit místa nakládání s konkrétním nebezpečným odpadem.

Prováděcí vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v části druhé upřesňuje povinnosti dané zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů.

Jaké informace musí být uvedeny o nebezpečném odpadu v identifikačním listu, jsou uvedeny v „Obsahu identifikačního listu nebezpečného odpadu", který tvoří přílohu č. 3 k prováděcí vyhlášce.

Řádně vyplněný identifikační list nebezpečného odpadu musí být umístěn:

Povinnost pro umístění identifikačního listu nebezpečného odpadu:

v blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo přímo na něm,
v blízkosti shromažďovacího místa nebezpečných odpadů,
ve skladu nebezpečných odpadů (pro každý nebezpečný odpad je nutné vybavit sklad samostatným identifikačním listem),
v zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů u shromažďovacích prostředků nebo shromažďovacích míst nebo ve skladech.

Kvalifikovaná příprava identifikačního listu

 

Partneři


 

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.