dnes je 21.3.2019
Input:

Výroba a dovoz chemických látek po 1. 6. 2018

7.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.10 Výroba a dovoz chemických látek po 1. 6. 2018

Ing. Hana Krejsová

V poslední době, těsně před skončením registrací, se objevily pochybnosti, jak je to s dovozem nebo výrobou látek do jedné tuny, pokud se již látka dovážela nebo vyráběla na základě předregistrace.

Na stránkách německého Helpdesku se objevil rozbor pojmu „za rok” v souvislosti s dovozem maximálně jedné tuny látky bez registrace.

Podle článku 6 nařízení REACH látky, které jsou vyráběny nebo dováženy, musejí být registrovány, pokud jsou v množství větším než 1 tuna za rok (dle definice kalendářní rok).

Článek 3 odstavec 30 nařízení 1907/2006 (REACH) uvádí:

Rokem ve výrazu „za rok” je kalendářní rok, není-li uvedeno jinak.

Pro zavedené látky, které byly dováženy nebo vyráběny alespoň tři po sobě následující roky, se množství za rok vypočítá na základě průměrného množství výroby nebo dovozu ve třech předcházejících kalendářních letech.

Pokud se látky vyráběly nebo dovážely na základě předregistrace (tj. výjimky z registrace), je jejich množství větší než 1 tuna za kalendářní rok. Pokud se taková látka bude registrovat, pak výpočet průměru za předcházející tři roky slouží k určení registrační tonáže.

Příklad 1:

V případě, že se látka vyráběla nebo vozila na základě předregistrace a výrobce nebo dovozce nechce registrovat a chce snížit výrobu nebo dovoz pod 1 tunu za rok.

Má být předregistrovaná látka v tomto případě registrovaná do 31. 5. 2018?

Roky výroby/dovozu Vyrobená/dovezená tonáž 
2013  vyrobeno 8 t  
2014  vyrobeno 9 t  
2015  vyrobeno 11 t  
2016  vyrobeno 9 t  
Průměrné množství 3 roky zpátky  9,3 t za roky 2013–2015  
2017  vyrobeno 8 t  
Průměrné množství 3 roky zpátky  9,6 t za roky 2014–2016  
Od 1. ledna do 31. května  vyrobeno 8 t  

Scénář 1

Výrobce/dovozce bude registrovat v registrační lhůtě

Pokud se bude registrovat, počítá se průměrné množství jako tonáž k registraci, tj. rok 2015–2017, tj. 9,3 t, registrace do deseti tun bez CSR.

Scénář 2

Od 1. června 2018 žádná výroba/žádný dovoz

To znamená, že od 1. června 2018 výrobce/dovozce již nemá povinnosti výrobce/dovozce. Proto nemusí látku registrovat, i když v příkladu průměrné množství, které se má vypočítat pro rok 2018 v letech 2015 až 2017, přesahuje 1 t/rok, tj. 9,3 t/rok.

Scénář 3

1. ledna31. května 2018 vyrobeno/dovezeno 8 t

Nejnavštěvovanější semináře

Partneři