dnes je 18.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzory vodoprávních rozhodnutí pro kraje a obce

10.7.2003, Zdroj: Internet

Ministerstvo zemědělství připravilo jako metodickou pomůcku pro nově etablované vodoprávní úřady po 1.1. 2003, tj. pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností a dále pro sjednocení výkonu státní správy na úseku vodního hospodářství, který má Ministerstvo zemědělství v kompetenci, vzory rozhodnutí.

Soubor vzorů rozhodnutí byl vydáván ve třech etapách a představuje 62 aplikací ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Konečným cílem úseku vodního hospodářství je provázat soubor výše uvedených vzorů rozhodnutí s vedením evidence rozhodnutí vodoprávních úřadů dle vyhlášky č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci a dále zabezpečit ukládání vybraných

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Typ informace
Zdroj:

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...