dnes je 28.5.2024

Input:

Zákaz provozování činností spojených s produkcí odpadů u kterých není zajištěno využití nebo odstranění odpadů

6.4.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.5.2.7
Zákaz provozování činností spojených s produkcí odpadů u kterých není zajištěno využití nebo odstranění odpadů

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Stáhnout vzor

V .......................
dne ...................

adresát
(osoba povinná)
..............

R o z h o d n u t í

Odbor životního prostředí a zemědělství obecního úřadu obce s rozšířenou působností v ........ jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

z a k a z u j e

po provedeném správním řízení adresátu .......

provozování........ spojené s produkcí těchto ........ nedořešených odpadů.

O d ů v o d n ě n í

Obecní úřad s rozšířenou působností zjistil (opakovaně) dne ........, že povinná osoba provozuje technologii (činnost), která je spojena s produkcí těchto konkrétních odpadů ........ . Jedná se o odpady nebezpečné, (u odpadů ostatních by muselo jít o velké množství), hromadící se v areálu povinné osoby. Povinná osoba nemá zajištěno ani využití, ani odstranění těchto odpadů, kumulované odpady navíc v dané lokalitě ohrožují ........ . Škody na životním prostředí nelze dalším provozem zařízení (technologie) vyloučit - odpady začínají unikat do okolního prostředí.

V rámci zahájeného správního řízení v

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...