dnes je 18.1.2020

Input:

Změna legislativy v oblasti energetického štítkování výrobků

25.8.2017, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Dne 1. srpna 2017 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.

Až do konce července letošního roku byl systém energetického štítkování výrobků upraven směrnicí 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku. Směrnice byla do českého právního řádu implementovaná v podobě § 8 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a navazující vyhlášky č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie.

Dne 1. srpna však již původní směrnice 2010/30/EU není platná v důsledku účinnosti nařízení 2017/1369. Nařízení je svou právní povahou přímo použitelné a nevyžaduje tudíž úpravu českého právního rámce.

Co nového nařízení 2017/1369 přináší?

Hlavní změnou je návrat ke stupnici v rozsahu A - G (tj. opuštění tříd A+, A++ a A+++, které se nyní běžně používají). Důvodem je lepší vypovídací hodnota pro zákazníky a snadnější porovnávání mezi výrobky. Přechod na novou stupnici bude probíhat postupně tak, žestaré štítky budou nahrazovány novými. V první fázi se zavedení nového štítku bude týkat myček nádobí, chladniček, praček, praček kombinovaných se sušičkou, televizí a světelných zdrojů a svítidel. U těchto výrobků se nové štítky objeví v obchodech a na internetu nejpozději do 2. 11. 2019. Následovat bude „přeštítkování“ u ostatních výrobků, přičemž celý proces bude ukončen do roku 2030 u výrobků v oblasti

Partneři